به نظر مهمترين علت جا به جا شدن کوک را در مسئله‌اي مي‌توان يافت که کمترين دقت در آن مي‌شود. مشکلي که مربوط به نحوه‌ي کوک کردن ساز است و به هيچ عنوان مربوط به ساختار گوشي‌ها و غيره نيست. توجه کنيم که سيم‌ها از دو قسمت به قطعاتي از جنس شاخ مي‌چسبند و قسمت مرتعش سيم از دو طرف گرفته شده است. با وجود اينکه سيم‌ها بروي خرک ساز با زاويه‌اي حدود ده درجه قرار گرفته است و فشار زيادي که حالت ترمز در حين کوک کردن داشته باشد را ندارد، اما به خاطرعلت‌هاي صوتي (که بعدآ آنرا توضيح مي‌دهيم)و بدست آوردن کيفيت صداي مطلوب از ساز؛ سيم‌ها در سمت شيطانک با زاويه‌ نسبتآ تندي بروي شيطانک قرار ميگيرد که اين مسئله و نازکي سيم و جنس شاخي نسبتآ نرم قسمت شيطانک باعث مي‌شود تا در زمان چرخاندن گوشي، انرژي کششي سيم کاملآ به قسمت آزاد سيم منتقل نشود و مقدار کشش سيم در قسمت داخل سرپنجه و قسمت آزاد سيم مرتعش يکي نباشد.

 

1

 

خصوصآ اين اتفاق در سيم دوم تار جفت بالايي سيم اول است به علت بلندتر بودن سيم درون شيطانک بسيار آزاردهنده مي‌شود و اغلب نوازندگان از کوک در کردن سيم دوم سفيد (سيم بالايي) بسيار گله‌مندند و فکر مي‌کنند گوشي اين سيم اشکال دارد و مرتب آن را به سرپنجه فشار مي‌دهند. در حالي که همانطور که گفتيم اگر به مقدار سفتي اين گوشي دقت کنيد متوجه مي‌شويد که سيم نازک سفيد به هيچ عنوان قدرت چرخاندن و باز کردن گوشي چوبي را ندارد. حال تنها روش رفع اين مسئله به دقت در روش کوک کردن نوازنده باز‌ مي‌گردد که با کمي آموزش کاملآ بدون هيچ هزينه‌اي قابل حل شدن است. منتها به ياد داشته باشيم که روش کوک کردن يکي از آن مسائلي است که در زمان آموزش موسيقي از نوار يا سي‌دي به شاگردان منتقل نمي‌شود و تنها استاداني که با روش استاد-شاگردي به آموختن ساز پرداخته‌اند آنرا اجرا و بدان عمل مي‌کنند.

-