قانون یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است که توانایی بیان گوشه‌های موسیقی ایرانی را دارد. اختراع ساز قانون را به افلاطون نسبت می‌دهند ولي عده اي معتقدند سازنده اين ساز فيلسوف و دانشمند ايراني ابونصر فارابي است، زيرا در كتاب موسيقي كبير فارابي نام اين ساز ذكر شده است.

 

3

 

از زمان ورود اعراب به ايران، آنان با ساز قانون و صداي خوش آن آشنا شدند و از ظرفيت اين ساز در موسيقي عربي به خوبي استفاده كردند. تركها از لحاظ تكنيك نوازندگي از بقيه كشورها بهتر از اين ساز بهره برده اند. روي ساز قانون خيلي كار شده چه از نظر ساخت و چه در نوازندگي، قانون هاي عربي سازهاي خوش صدايي هستند به خصوص در سوريه و مصر، حتي در تركيه، ارمنستان و آذربايجان هم از اين ساز زياد استفاده مي شود.  هم اكنون بهترين سازندگان ساز قانون نيز سازندگان عرب هستند به خصوص در سوريه در زمينه ساخت ساز قانون فعاليت هاي زيادي صورت گرفته است. اين ساز همه اكنون به صورت فراگير در موسيقي عربي و تركي مورد استفاده قرار مي گيرد اما در موسيقي ايراني كمتر از ديگر سازها توانسته براي خود جايگاهي در گروه نوازي ها پيدا كند. تعداد استادان و مدرسان اين ساز نيز در كشور بسيار محدود است و در مقايسه با سازهايي از اين خانواده مانند سنتور تعداد نوازندگان كمتري را به خود اختصاص داده است. در کشورهای همجوار ایران سالهاست که از ساز قانون استفاده شده‌ و به دلیل تقلید ناآگاهانه از روش و سبک نوازندگی موسیقی عربی در ایران، این پندار اشتباه به وجود آمده که ساز قانون یک ساز عربی است.  حال آنکه این سبک در قانون نوازی، دوستداران موسیقی ایرانی را فرسنگها از شناخت اصول و ظرایف این ساز که کاملا با موسیقی ایرانی منطبق است، دور می‌سازد. 

 جای بسی تاسف است که برخی از نوازندگان شیوه اجرایی را که در تعلیم به شاگردان خویش به کار گرفته‌اند، در نتیجه اصالت راستین و نخستین آن به مرور از میان رفته ولحنی غیر ایرانی از اجرای ساز قانون انتظار می‌رود. حال آنکه می‌توان با احساس مسئولیتی لازم شیوه نوازندگی این ساز را بر پایه نیاز موسیقی ایرانی منطبق کرد و در این زمینه به آموزش و فراگیری این ساز پرداخت و شیوه‌های متداول در کشورهای همسایه را به کلی فراموش کرد.

قانونهای فعلی موجود در ایران که بر اساس پرده بندیهای خاص خود از کشورهای دیگر به سرزمین ما وارد شده و یا از روی همان الگوها در ایران ساخته شده‌اند، هیچیک جوابگوی موسیقی ایرانی نیستند. این توضیحات، از یک سو ظرایف موسیقی ما را به سادگی در اختیار نوازندگان و نو آموزان می‌گذارد تا به یاری آنها بتوانند قانونهای موجود را که خارج از پرده بندی ایرانی است، از راه کوک و تغییرات جزئی، با پرده بندی این مجموعه تطبیق دهند و از سوی دیگر خود پیشنهادی همه جانبه‌است برای سازندگان ساز قانون که از این پس، این نکات را در نظر داشته باشند. با پرده بندی پیشنهاد شده و امکاناتی که این ساز می‌تواند در اختیار نوازنده بگذارد، نه تنها می‌توان هر قطعه موسیقی ایرانی را در همه مقامها و دستگاهها به اجرا در آورد، بلکه توان اجرای اغلب قطعات نوشته شده برای سازهای دیگر اعم از ایرانی یا غربی را نیز خواهیم داشت.

-