عکس پرسنلی کرگدن

تصویری از یک کرگدن که در حیات وحش هندوستان به ثبت رسیده است./عکس: National Geographic

 3421184

-