شرکت جگوار لند روور برآورد کرده که ضرر و زیان صاحبان خودرو از بابت عبور وسایل نقلیه شان از چاله های کوچک و بزرگ خیابانها جاده ها بالغ بر 4.3 میلیارد دلار است. بزرگی این رقم برای تولید کننده خودرویی نظیر جگوار کافی است تا بر روی فناوری جدیدی کار کند که ضمن تشخیص این چاله ها، از بخش قابل توجهی از ضرر و زیان ناشی از آنها بکاهد.

25

این فناوری اکنون با نام Pothole Alert ارایه شده است. این سیستم جدید نه تنها مکان دقیق چاله ها را نشان می دهد بلکه به راننده اطلاعات جالبی توجهی درخصوص میزان تکانها و شدت وارد آمده به خودرو درصورت افتادن چرخهای آن در این چاله ها ارایه می کند. همچنین این فناوری جدید می تواند داده های ارزشمندی درباره سایر خطرات احتمالی پیش روی راننده در حین عبور از خیابانها ارایه کند.

این فناوری جدید که توسط مرکز تحقیقات پیشرفته جگوار لند روور ارایه شده به صورت لحظه ای کار می کند و در واقع اطلاعات را به طور آنی کسب کرده و در اختیار راننده قرار می دهد.

سیستم به محض شناسایی چاله ها، در اندک زمانی که برآورد می شود تنها درحدود چند میلی ثانیه باشد، سیستم تعلیق خودرو را تنظیم می کند تا کمترین لطمه ممکن به آن وارد شود. این فرآیند نوعی سیستم کنترل تعلیق نیمه فعال است که از ذرات مغناطیسی معلق در مایعی مخصوص برای تنظیمات مورد نظر استفاده می کند.

پیش بینی می شود این فناوری جدید به زودی بر روی طیف متنوعی از خودروهای جگوار نصب شود.

-